vi en

Bộ Điều Khiển

KP50S : theo dõi và hiển thị tốc độ động cơ, áp suất dầu, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ nhiên liệu, điện áp nguồn ắc-quy và có thêm chức năng tích lũy thời gian hoạt động của động cơ, kèm chức năng báo lỗi.

Xem thêm