vi en

Hợp tác đầu tư

Là sự hợp tác thực hiện các dự án nhằm giải quyết những vấn đề về tài chính hoặc tối ưu hóa công việc.

Tiếp nhận thư mời hợp tác
Tiếp nhận thư mời hợp tác
Đánh giá tiềm năng dự án, Song Hân tiếp nhận thư mời hợp tác đầu tư từ đối tác.
Đàm phán & ký kết thỏa thuận hợp tác
Đàm phán & ký kết thỏa thuận hợp tác
Giai đoạn 2 bên cùng thảo luận, đàm phát và đưa ra thỏa thuận cuối cùng để ký kết.
 Lên kế hoạch thực hiện
Lên kế hoạch thực hiện
Xây dựng một kế hoạch cụ thể và chi tiết các bước thực hiện .
Thực hiện
Thực hiện
Bước này sẽ cụ thể hóa kế hoạch ở bước 3.