vi en
1545620602-multi_product10-slide1.png

Đầu phát KPS

Đầu phát KPS với chất lượng ổn định, chi phí hợp lý là sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng.

Mã sản phẩm

Mã đầu phát

Công suất đầu ra tối đa

(KVA)

Tần số (Hz) Số pha Tốc độ vòng quay (vòng/phút) Hiệu suất (%) Điện áp định mức (V) Hệ số công suất Catalogue Download
KP044E 10 50 3 1500 80.5 400/230 0.8 ►Download
KP042D 12.5 50 3 1500 74.2 400/230 0.8 ►Download
KP042E 15 50 3 1500 77.8 400/230 0.8 ►Download
KP044H 17.5 50 3 1500 83.6 400/230 0.8 ►Download
KP144S 20 50 3 1500 85.1 400/230 0.8 ►Download

KP144E

25

50 3

1500

85

400/230

0.8

 ►Download

KP184G

30

50 3

1500

86.5

400/230

0.8

 ►Download
KP144H 35 50 3 1500 87.4 400/230 0.8 ►Download
KP184H 40 50 3 1500 87.6 400/230 0.8 ►Download

KP224D

50

50 3

1500

88.2

400/230

0.8

  ►Download

KP224E

60

50 3

1500

88.8

400/230

0.8

 ►Download

KP224F

72.5

50 3

1500

89.9

400/230

0.8

  ►Download

KP224G

85

50 3

1500

90.2

400/230

0.8

 ►Download

KP274C

100

50 3

1500

90.3

400/230

0.8

 ►Download

KP274D

120

50 3

1500

90.6

400/230

0.8

  ►Download
KP274E 140 50 3 1500 91.7 400/230 0.8   ►Download

KP274F

160

50 3

1500

92.3

400/230

0.8

 ►Download
KP274G 180 50 3 1500 92.4 400/230 0.8  ►Download

KP274H

200 50 3 1500 93.3 400/230 0.8  ►Download
KP274J 230 50 3 1500 92.6 400/230 0.8  ►Download

KP274K

250 50 3 1500 92.8 400/230 0.8  ►Download

KP444D

295 50 3 1500 93.1 400/230 0.8   ►Download

KP444E

350

50 3 1500 93.5 400/230 0.8  ►Download

KP444G

400 50 3 1500 93.4 400/230 0.8  ►Download

KP544C

450

50 3 1500 93.8 400/230 0.8  ►Download

KP544D

500 50 3 1500 94.3 400/230 0.8  ►Download

KP544E

600 50 3 1500 94.9 400/230 0.8  ►Download

KP670F

670

50 3 1500 95 400/230 0.8  ►Download

KP750B

750

50 3 1500 93.3 400/230 0.8  ►Download
KP634C 800 50 3 1500 94.4 400/230 0.8  ►Download

KP634D

910

50 3 1500 93.5 400/230 0.8  ►Download

KP634E

1000

50 3 1500 95.1 400/230 0.8  ►Download

KP634K

1130 50 3 1500 95.5 400/230 0.8  ►Download

KP634G

1250

50 3 1500

94.9

400/230 0.8  ►Download

Thông tin về thương hiệu