vi en
1545620602-multi_product10-slide1.png

Đầu phát KPS

Đầu phát KPS với chất lượng ổn định, chi phí hợp lý là sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng.

Mã sản phẩm

Mã đầu phát

Công suất đầu ra tối đa

(KVA)

Tần số (Hz) Số pha Tốc độ vòng quay (vòng/phút) Hiệu suất (%) Điện áp định mức (V) Hệ số công suất Catalogue Download Giá (VNĐ)
KP044E 10 50 3 1500 80.5 400/230 0.8 ►Download 12,000,000
KP042D 12.5 50 3 1500 74.2 400/230 0.8 ►Download 13,000,000
KP042E 15 50 3 1500 77.8 400/230 0.8 ►Download 14,000,000
KP044H 17.5 50 3 1500 83.6 400/230 0.8 ►Download 15,000,000
KP144S 20 50 3 1500 85.1 400/230 0.8 ►Download 16,000,000

KP144E

25

50 3

1500

85

400/230

0.8

►Download 17,000,000

KP184G

30

50 3

1500

86.5

400/230

0.8

►Download 18,000,000
KP144H 35 50 3 1500 87.4 400/230 0.8 ►Download 19,500,000
KP184H 40 50 3 1500 87.6 400/230 0.8 ►Download 21,500,000

KP224D

50

50 3

1500

88.2

400/230

0.8

►Download 23,500,000

KP224E

60

50 3

1500

88.8

400/230

0.8

►Download 25,000,000

KP224F

72.5

50 3

1500

89.9

400/230

0.8

►Download 28,000,000

KP224G

85

50 3

1500

90.2

400/230

0.8

►Download 32,000,000

KP274C

100

50 3

1500

90.3

400/230

0.8

►Download 35,000,000

KP274D

120

50 3

1500

90.6

400/230

0.8

►Download 37,000,000
KP274E 140 50 3 1500 91.7 400/230 0.8 ►Download 42,000,000

KP274F

160

50 3

1500

92.3

400/230

0.8

►Download 46,000,000
KP274G 180 50 3 1500 92.4 400/230 0.8 ►Download 51,000,000

KP274H

200 50 3 1500 93.3 400/230 0.8 ►Download 57,000,000
KP274J 230 50 3 1500 92.6 400/230 0.8 ►Download 60,000,000

KP274K

250 50 3 1500 92.8 400/230 0.8 ►Download 65,000,000

KP444D

295 50 3 1500 93.1 400/230 0.8 ►Download 73,000,000

KP444E

350

50 3 1500 93.5 400/230 0.8 ►Download 80,000,000

KP444G

400 50 3 1500 93.4 400/230 0.8 ►Download 90,000,000

KP544D

500 50 3 1500 94.3 400/230 0.8 ►Download 110,000,000

KP544E

600 50 3 1500 94.9 400/230 0.8 ►Download 125,000,000

KP670F

670

50 3 1500 95 400/230 0.8 ►Download 135,000,000

KP750B

750

50 3 1500 93.3 400/230 0.8 ►Download 155,000,000
KP634C 800 50 3 1500 94.4 400/230 0.8 ►Download 160,000,000

KP634D

910

50 3 1500 93.5 400/230 0.8 ►Download 170,000,000

KP634E

1000

50 3 1500 95.1 400/230 0.8 ►Download 180,000,000

KP634K

1130 50 3 1500 95.5 400/230 0.8 ►Download 195,000,000

KP634G

1250

50 3 1500

94.9

400/230 0.8 ►Download 215,000,000

Thông tin về thương hiệu