vi en

Dịch vụ quản lý

Dịch vụ quản lý là dịch vụ mà quá trình nhập khẩu, gia công hay một số dịch vụ khách được Song Hân thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ nhập khẩu

Dịch vụ gia công

Dịch vụ khác

Tiếp nhận và khảo sát yêu cầu
Tiếp nhận và khảo sát yêu cầu
Hiểu rõ yêu cầu của khách hàng là bước quan trọng nhất trong quá trình phác thảo kế hoạch thực thiện. Đây là bước để Song Hân và khách hàng cùng trao đổi, thảo luận để xác đinh nhu cầu.
Phác thảo các bước thực hiện và báo giá
Phác thảo các bước thực hiện và báo giá
Đây là bước báo giá & đưa cho khách hàng khung nội dung cơ bản của các bước thực hiện.
Lên kế hoạch thực hiện
Lên kế hoạch thực hiện
Bước xây dựng kế hoạch chi tiết. Một kế hoạch chi tiết và rõ ràng sẽ được Song Hân xây dựng dựa trên các bước phác thảo ở trên.
Thực hiện và báo cáo
Thực hiện và báo cáo
Giai đoạn thực hiện kế hoạch chi tiết đã phê duyệt ở bước 3. Trong quá trình thực hiện, thông tin sẽ được cập nhập và báo cáo cho khách hàng theo lộ trình.