vi en

Tài chính

Hợp tác cùng Song Hân Motor, đối tác sẽ giải quyết được vấn đề tài chính như thế nào?

Đối tác nước ngoài

Nhà đầu tư hợp tác

Doanh nghiệp trong nước

Thay vì mất nhiều chi phí để trực tiếp thâm nhập thị trường Việt Nam, một doanh nghiệp am hiểu và nhiều kinh nghiệm khai thác thị trường nội địa như Song Hân sẽ giúp đối tác gia nhập thị trường với tư cách nhà phân phối hoặc nhà quản lý tư vấn với mức chi phí phù hợp.

Chia sẻ gánh nặng tài chính khi hợp tác thực hiện dự án.

Tiết kiệm được chi phí tối đa khi không phải xử lý và sử dụng nhân công thực hiện những thủ tục cũng như phương án liên quan đến nhập khẩu, gia công,…

CÁC BÀI VIẾT KHÁC