vi en

Xuất hiện động cơ Hyundai D2BB và D3BB giả trên thị trường

Do nhận thấy thị trường đang xuất hiện 2 mã động cơ Hyundai D2BB và D3BB giả, vì động cơ Hyundai chính hãng không có 2 mã này. Song Hân xin cung cấp các thông tin để khách hàng xác minh thông tin để tránh mua phải hàng không chính hàng trên thị trường.

Do nhận thấy thị trường đang xuất hiện 2 mã động cơ Hyundai D2BB và D3BB giả, vì động cơ Hyundai chính hãng không có 2 mã này. Song Hân xin cung cấp các thông tin để khách hàng xác minh thông tin để tránh mua phải hàng không chính hàng trên thị trường.

Xuất hiện động cơ Hyundai D2BB và D3BB giả trên thị trường

Thứ nhất với tư cách nhà nhập khẩu và phân phối chính thức động cơ Hyundai nhiều năm, Song Hân xin khẳng định, động cơ Hyundai chính hãng không có 2 mã động cơ D2BB và D3BB. Khách hàng có thể kiểm tra các mã động cơ Hyundai và cách thức phân biệt động cơ chính hãng tại đây.